KHU DÂN CƯ TÂY NAM
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là một trong chín khu kinh tế được chính phủ quy hoạch là khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 – 2020 với diện tích 2 100 ha, dân số 100 000 người. Theo quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là một đô thị lớn với chức năng thương mại, công nghiệp và dịch vụ như: Khu thương mại dịch vụ phi thuế quan, các khu công nghiệp tập trung, khu du l...