QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Chào mừng quý khách đến với web site www.diaoctaynam.com . Hệ thống này và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu củaCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY NAM  .Việc sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với những thoả thuận dưới đây. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Thoả thuận sử dụng dịch vụ. Quý khách nên thường xuyên xem Thoả thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website. Nếu quý khách tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là quý khách cũng đã đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên hệ thống này. Chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.

Quý khách cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà của quý khách cung cấp để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của hệ thống.

Quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc quý khách truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng hệ thống.

Quý khách vui lòng giữ thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ cẩn thận, phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu quý khách nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của quý khách nếu như quý khách có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

Quý khách đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin của quý khách đã cung cấp.

Quý khách chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập từ tài khoản của quý khách.

Người đăng ký thông tin trên hệ thống phải có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nội dung trên hệ thống này là của cộng đồng quý khách có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác. Quý khách không thể sửa đổi thông tin của người khác, Không bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này.

Đăng ký thành viên thì hoàn toàn miễn phí với doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động tại Việt Nam. Quý khách nên chứng minh doanh nghiệp của quý khách có hoạt động tại Việt Nam bằng cách cung cấp địa chỉ liên lạc, trụ sở, số điện thoại, website tại Việt Nam. Thông tin quý khách cung cấp càng đầy đủ thì việc đưa thông tin lên website càng nhanh chóng và có uy tin hơn.

Chúng tôi có quyền từ chối đưa thông tin lên website nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do quý khách cung cấp không có sự tin cậy. Nêu quý khách cố tình spam thông tin, hoặc có hành vi phá hoại trên hệ thống sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn, hoặc truy tô trước pháp luật.

Thành viên chịu trách nhiệm tự cập nhật thông tin của mình. Thành viên sử dụng tên truy cập và mật khẩu khi đăng ký để cập nhật thông tin và hình ảnh của sản phẩm dịch vụ …. Thành viên cũng có thể tự xoá đăng ký của mình nếu muốn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Quý khách đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua hệ thống phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật quốc tế mà việt Nam có ký kết. Khi có điều luật mới được ban hành hoặc áp dụng, điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả thành viên trên hệ thống
Nếu phát hiện có bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm với nhãn hiệu hàng hoá mà quý khách có quyền sở hữu, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết.
Quý khách phải đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:
  • Cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến doanh nghiệp khác.
  • Sử dụng những thông tin trên website nhằm mục đích gửi những email hoặc quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận.
  • Cung cấp các thông tin hoặc hình ảnh thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
  • Mọi vi phạm quý khách phải có trách nhiệm giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về các thông tin do quý khách cung cấp.
Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì từ hệ thống hoặc cập nhật thông tin trên website, vui lòng gửi e-mail đến chúng tôi