GẠCH CERAMIC

Gạch ceramic lát nền 400x400mm:

Kích thước danh nghĩa: (400x400x9)mm
Kích thước thực tế:
- Dài : 400,0 ± 1,0mm
- Rộng : 400,0 ± 1,0mm
- Dày : 9,0 ± 0,1mm
Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 2,0mm.
Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 3,0mm.
Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 3,0mm
Độ hút nước: 3% ÷ 6%

Gạch ceramic lát nền 300x300mm:

Kích thước danh nghĩa: (300x300x7,5)mm
Kích thước thực tế:
- Dài : 300,0 ± 0,05mm
- Rộng : 300,0 ± 0,05mm
- Dày : 7,5 ± 0,1mm
Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 1,5mm.
Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 1,5mm.
Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 1,0mm
Độ hút nước: ≤ 0,5%