THANH LONG


Đặc điểm: Quả to, vỏ bóng đẹp màu đỏ, dễ ăn, vị ngọt và mát.
Phân loại: Thanh Long ruột trắng vỏ đỏ và Thanh Long ruột đỏ vỏ đỏ.
Xuất xứ: Việt Nam.