ĐẬU NÀNH

Tên: Hạt đậu nành.

Quy cách sản phẩm:
Protein: 35% tối thiểu.
Hạt nứt: 11% tối đa.
Độ ẩm: 13.5% tối đa.
Ngoại chất: 2% tối đa.
Đậu nành màu khác: 2% tối đa.
Hạt bị hư tổn: 3% tối đa.
Lượng dầu tối đa: 18.5% tối thiểu.