CÀ PHÊ


HẠT CÀ PHÊ
HÀNG HÓA: CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
- Mặt hàng: Hạt cà phê.
- Phân loại: Cà phê Robusta Việt Nam loại 1, Screen18; Loại 1, Screen 16; Loại 2, Screen 13
- Độ ẩm: 13% tối đa
- Tạp chất: 0,5-1% tối đa.
- Hạt đen và hạt vỡ:1%- 5% tối đa
- Screen lớn hơn: 90%.
- Năm thu hoạch: Năm hiện tại
- Chi tiết đóng gói: 50Kg/ 60 Kg trong bao đay, 19 tấn trong container 20’.
- Phương thức thanh toán: TTR, D/P, L/C.
- Số lượng đặt hàng tối thiểu: 02 containers 20ft