PHÁP LÝ DỰ ÁN

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY NAM.

Chủ đầu tư nhà xưởng cho thuê: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY NAM.
Sổ đỏ – mục đích sử dụng lảm nhà xưởng -  thời hạn sử dụng 50 năm.