TIỆN ÍCH

+ Cơ sở hạ tầng hiện đại, hoàn chỉnh.
+ Giao thông thuận tiện kết nối miền đông và miền tây nam bộ.