PHÁP LÝ DỰ ÁN

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY NAM.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Nam: Mã số doanh nghiệp: 3900328254 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 29/11/2002.
+ Quyết định số 679/QĐ-UBND cấp ngày 31/07/2006 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tây Nam trong khu thương mại đô thị cửa khẩu Mộc Bài.
+ Quyết định số: 76/QĐ-BQL cấp ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh – Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mô trường cửa dự án “Khu công nghiệp Tây Nam – Khu thương mại công nghiệp – Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài”.
+ Thẩm định thiết kế cơ sở đã được phê duyệt số: 215/BQL – XDTNMT cấp ngày 13/9/2010 do UBND tỉnh Tây Ninh – Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.
+ Báo cáo đầu tư.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.