YÊU CẦU CHUNG Giới tính: Nam / Nữ Độ tuổi: 20-30 Đạo đức, tác phong: Nhân thân tốt. Tác phong lịch sự. Tinh thần kỷ luật, ý thức chấp hành cao. Tính cách: Tính tình hòa đồng, có tinh thần đoàn kết nội bộ; không gây bè phái. Tự tin, năng động. Có tinh thần kỷ luật, cầu tiến, ham học hỏi, ngăn nắp, khoa học. Nhiệt tình tham gia các họat động chung của tập thể. Ngoại hình: Dể nhìn. Sức khỏe: Đảm bảo thực hiện công việc